Výroba plastových karet

Personifikace

Velikost fotografie: 32 kB

Personifikace plastové karty je prvek nebo souhrn prvků tvořený různými technologiemi zajišťující unikátnost každé karty. Unikátnost kartě dodávají rozdílné identifikační údaje vztahující se na držitele karty. Personifikace plastové karty zahrnuje širokou škálu opatření a technik, které jsou využívány samostatně nebo v různých kombinacích. To umožňuje řešit i ty nejnáročnější požadavky zákazníka. Uvedený výčet technik a prvků personifikace plastových karet řeší i ty nejnáročnější způsoby použití personifikované plastové karty. Stačí jen zvolit tu nejvhodnější kombinaci personifikace plastové karty, která bude plně vyhovovat vašemu použití.

Laserové gravirování
Gravirování laserem nebo diamantem. V případě laserového gravirování je využíváno velmi slabého laserového paprsku, tak aby nepoškodil plastovou kartu. Gravirování diamantem se u plastu až tak často nevyužívá, avšak touto technologií mohou vzniknout velmi poutavé rytiny do plastové karty sloužící k personifikaci.

Termoprint
Termoprint je technika personifikace plastové karty, kterou je možné nanášet na plastovou kartu nejrůznější personifikační prvky (fotografie, loga, identifikační čísla, čárové kódy apod.)

Čip
Do paměťových nebo mikroprocesorových čipů je možné zapsat identifikační údaje a další data podle typu čipu a požadavků klienta. Implementovat je možné čipy kontaktní i bezkontaktní. Rozeznáváme R/O (read only) nebo R/W (read/write) média, v prvním případě lze z karty pouze číst již předem zakódované informace. V případě R/W lze z těchto médií jak číst, tak i zpětně přepisovat data a informace.

Magnetická páska
Magnetická páska je technika personifikace plastové karty, pomoci níž lze na kartu uložit informaci o uživateli karty, přístupový kód, časové omezení práv uživatele plastové karty, apod.

Hotstamping
Horká ražba je technologie personifikace plastové karty, kterou je možné tisknout hologramy všech typů, text loga, podpisová pole a stírací pole. Jsou využívány speciální metalické fólie.

Embossing
Reliéfní ražba - vystouplé písmo je technologie personifikace plastové karty, kterou je možné na plastové karty tisknout několikařádkové informace (jméno, adresa, tel. čísla, apod.), doplňkem embossingu je tipping plastových karet - barevné zvýraznění vrcholů znaků - nejčastěji jsou používány barvy černá, stříbrná a zlatá, lze však použít i jiné odstíny barev a to v lesklém i matném provedení.

Ident
Ident je technologie personifikace plastové karty obdobná embossingu, ale výsledkem aplikace je vtlačené písmo.

Stírací pole
Stírací pole je prvkem personifikace plastové karty, který umožňuje skrýt údaje na plastové kartě s využitím stírací fólie tak, aby nebyly viditelné. Údaje se stávají čitelnými až po odstranění stírací fólie z plastové karty.

Podpisové pole
Speciálně nanášené papírové pole na kartě, toto pole umožňuje opatřit kartu autentickým podpisem uživatele karty.

Čárový kód
Čárový kód je jednoduchý identifikační prvek personifikace plastové karty, který lze snímat strojově. Je nanášen termoprintem, možnost využití několika typů kódů.

Kód Lukáš Havlíček | Copyright © 2009 Atelier FGT s.r.o. All rights reserved. | Administrace